blank blank
Hvordan få beskjed om Return reciept er satt på mailen
Av og til er det greit å vite om avsender har satt på return reciept på mailen du har fått.Her har du løsningen

Hvis du limer inn denne koden i Queryopen i Memoformen vil du få beskjed hvis avsender har enablet return reciept. Du kan da velge om du vil sende beskjed eller ikke.

Sub Queryopen(Source As Notesuidocument, Mode As Integer, Isnewdoc As Variant, Continue As Variant)
Set cMemoObject = New UIMemoDocument
Call cMemoObject.Init(Source,Isnewdoc)

Set uidoc = Source
Set doc = Source.document
Dim workspace As NotesUIWorkspace
Dim RR As Variant
Dim boxType As Long, answer As Integer
If uidoc.IsNewDoc Then
' don't do anything, as this is a new document ...
Else
RR = doc.GetItemValue("ReturnReceipt")
If RR(0) = "1" Then
boxType& = MB_YESNO
answer% = Messagebox("Message configured for Return Reciept.Would you like to send a Return Receipt? (No will temporarily disable ReturnReceipt)", boxType&, "Continue?" )
If answer% = 7 Then
' determine if the user would like to return the receipt
doc.ReturnReceipt = "0"
Messagebox("Return Reciept disabled. No message will be sent")
'Call doc.save (True, True) enable this if you want to totally disableRR on this message
End If
End If
End If

End Sub

 


Copyright © 2005 - 2009 BAR Consult AS      |      Rundtjernveien 6, 0672 Oslo - Tlf. 92 49 45 55


Om BAR Consult    Nyheter    Tjenester    Produkter    Tips & Triks    Kontakt oss