blank blank
Sameksistens mellom Notes 7 og 6
Noe av det nye som er i Notes 7 er muligheten til å bruke DB2 som en backend for Domino databaser. Det er mulig å fortsette å bruke de orginale NSF databasene, så du kan bruke Notes 7 som en frontend mot eksisterende databaser. Men spørsmåler er : kan du bruke Notes 7 sammen med din eksisterende Notes 6 installasjon uten å ødlegge noe ?

 

Ja du kan, det er bare noen små punkter du må følge.

Lukk Notesklienten

Skift navn på Notes 6 katalogen, hvis du har den installert på \lotus\notes i windowskatalogen din bytt navn til notes6

Skift navn på reg nøkkel: HKEY_LOCAL_MACHINE_Software\Lotus\ skift til HKEY_LOCAL_MACHINE_Software\Lotus\Notes6 (bruk regedit)

Skift navn på regnøkkel HKEY_CURRENT_USERT\Software\Lotus\Notes\Installer til HKEY_CURRENT_USERT\Software\Lotus\Notes\Installer6

Kjør installasjonsprogrammet til Notes 7 og velg lokasjon for program og dataområde f.eks.\ Lotus\notes7 og \Lotus\notes7\data

Hvis du får en feilmelding "error 1905 Module C:\program files lotus\notes\nlsxbe.dll failed to unregister HRESULT trykk ok og installasjonen vil fortsette.

Når installasjonen er ferdig skift tilbake navn på Notes 6 katalogen f.eks. \lotus\notes

Denne metoden lar deg installer begge versjoner side om side og avinstallere dem hver for seg.

Dette er testet ut på en Windows XP maskin uten spesielle problemer.

 


Copyright © 2005 - 2009 BAR Consult AS      |      Rundtjernveien 6, 0672 Oslo - Tlf. 92 49 45 55


Om BAR Consult    Nyheter    Tjenester    Produkter    Tips & Triks    Kontakt oss