blank blank
Spoler aldrig en god historie med fakta
For en journalist er det viktig å komme med gode historier som vekker oppsikt. Det øker ens egen markedsverdi overfor nåværende og fremtidige arbeidsgivere.

- Spolér aldri en god historie med fakta!


Faktasminke
For en journalist er det viktig å komme med gode historier som vekker oppsikt. Det øker ens egen markedsverdi overfor nåværende og fremtidige arbeidsgivere. Og for avisen, bladet eller digitalmediet er det viktig å ha "kiosk-veltere", historier som trekker flere lesere og derved flere annonsører. Derfor sminker man historiene sine og pudrer fakta til det ugjenkjennelige (bildet).

Mytene som ikke vil døSminkemus

Hvorfor tar jeg opp dette? Jo, fordi jeg aldri slutter å bli forbauset over enkelte medier som skriver for og om IT-bransjen i Norge. Noen ganger synes det som om de ikke ønsker å miste den "gode" historien ved å bringe for mange fakta, eller "sjekke historien ihjel". Jeg undrer om de gjør det av latskap, av manglende journalistisk profesjonalitet eller av dårlige etiske holdninger.


For noen år tilbake skrev Finansavisen at "Statoil kaster ut Lotus". Og siden synes det å ha blitt en fullstendig sannhet. Men det er en usannhet fordi det er bare halve sannheten. Finansavisen bragte aldri hele sannheten og derfor ble den feil.


I går skrev samme avis, tett oppfulgt av de digitale IT-mediene, at Storebrand "kaster ut" Notes. Digi.no nøyde seg med å sitere Finansavisen og gadd ikke (?) å sjekke saken grundigere. I samme slengen spekulerte de i hva som vil skje når Statoil og Hydro fusjonerer - og skapte usikkerhet og spekulasjoner.


Man kan kommentere generelt hva som ofte ligger bak når en stor eller liten kunde "kaster ut" Lotus Notes. Og det bør gi de fleste noe å tenke på i disse dager hvor vi diskuterer åpne standarder og OOXML.

Microsoft er proprietær

Det hender at en kunde bestemmer seg for å implementere en spesifikk løsning fra Microsoft som f.eks. MS Office, MS Sharepoint eller MS CRM-løsning. Flere av disse løsningene kan faktisk være svært nyttige og gode for spesifikke oppgaver. Men de lar seg ikke integrere med andre løsninger som ikke bygger på Microsofts programvare.

Microsofts løsninger er proprietære. Ønsker man integrasjon så kan man kun integrere mot andre løsninger fra Microsoft. For eksempel lar Microsoft's løsning for CRM (Customer Relationship Management) seg ikke integrere med andre epostsystemer enn Exchange (om man ser bort fra tredjeparts løsninger). Det ligger derfor en binding i dette og derfor må enkelte kunder skifte ut Lotus Notes som epostsystem for å få til denne integrasjonen.

Kjører dobbelt og beholder Lotus

Men hva er det som skjer i de fleste tilfellene? Jo, kunden blir sittende med to klienter på sin dekstop. For de aller, aller fleste av disse kundene kjører en rekke applikasjoner skrevet for Domino gjennom sine Notes klienter. Dette er oftest svært forretningskritiske applikasjoner som de ikke kan bytte ut. Og de fortsetter med dem i en årrekke!


Jeg tror ikke jeg røper en hemmelighet om jeg sier at jeg ikke kjenner til en eneste Lotus-kunde i Norge som har kastet ut Lotus Notes fullstendig i de tilfellene der de også har applikasjoner. De bruker kanskje Outlook og Exchange som epostsystem, men de bruker fremdeles Lotus Notes for applikasjonene sine! At de har råd til å betale doble lisenser er for meg et under, men de ser altså nytten og verdien i det.

Halve sannheten er ikke hele sannheten

Dette er altså den historien som IT-mediene ikke får med seg, eller bevisst lar være å fortelle fordi nyheten deres derved mister sin verdi. Men de glemmer at ved å bringe halve sannheter faktisk bringer feil fakta og bedrar sine lesere. Og derved reduserer de sin egen verdi for leserne på sikt.


Det reduserer disse IT-mediene fra å være reelle, journalistiske informasjonskanaler som bidrar til faktabasert opplysning og nyttig informasjon, til kun å være rene FUD-maskiner (FUD = Fear, Uncertainty, Doubt). Med andre ord tjener de kun til frykt, usikkerhet og tvil hos leserne. Noen ganger står det bevisste gjerninger bak, enten fra dem selv (det håper vi ikke), noen ganger fra konkurrerende bedrifter og miljøer. Vi ser det for eksempel fra kampen om de åpne standardene der FUD-maskinene har gått for fullt fra de fleste leire.

Nyttige idioter?

Når IT-mediene unnlater å stille alle spørsmålene og svelger rått det som blir servert dem, når de lar vær å "sjekke historien ihjel", ja, da blir de ikke lengre ekte journalister, men redusert til nyttige idioter. Og de skal man vel ikke lytte til?

 

 


Copyright © 2005 - 2009 BAR Consult AS      |      Rundtjernveien 6, 0672 Oslo - Tlf. 92 49 45 55


Om BAR Consult    Nyheter    Tjenester    Produkter    Tips & Triks    Kontakt oss